Johan Antus

Main menu: Home


Det ultimata DX:et


Som alla andra radioamatörer vill man höra/nå så långt bort somRadarscatter möjligt. Ovanliga vågutbredningsformer och svaga signaler tillhör "vardagen". En metod att nå långt, framför allt på högre frekvenser, är att studsa sina signaler på flygplan s.k.. flygplans scatter.
Men jag ville mer. Här om dagen var det kraftigt norrsken, men i stället för att studsa mina 2m signaler mot det så började jag experimentera. Tänk om man skulle kunna kombinera mitt intresse för RADAR med såväl norrsken såsom flygplans scatter.  
Sagt och gjort, jag provade att ta en signal från fyren SK4MPI (Borlänge) som med frekvensen 144.410 MHz är riktad norrut. Signalen från fyren reflekterades i norrskenet ner till, och förbi, mitt QTH och som sedan studsade mot ett flygplan som var på väg mot Bromma.


Aurora Doppler

Reflektionen var svag men den gick att höra och spela in. I detta spektrogram kan man se vad som hördes på frekvensen. Linjen i mitten är den svaga signalen från radiofyren och den röda linjen är doppler signalen från ett flygplan. Ibland kunde man faktiskt se/höra flera flygplan på en gång.

Här har jag färgat två dopplerspår. Det röda spåret är ett flygplan som kommer mot mig (positiv doppler=högre frekvens), passerar mitt QTH (nolldoppler) och försvinner sedan ifrån mig (negativ doppler). Det gröna spåret kommer från ett flygplan som åker diagonalt ifrån mig med en ganska liten vinkel vilket bara ger en förhållandevis lite dopplerförskjutning.
De två "fluffiga" perioderna i den vita linjen är SK4MPI som sänder sitt callsign, den raka vita linjen är ren CW.

  
--... ...--


´