Johan Antus

Main menu: Home


Filter till din scanner / mottagare

I de flesta vanliga scanners sitter det endast ett dåligt ingångsfilter som skydd mot kraftiga kortvågssignaler.

Sätter man dit en pre-amp blir det oftast ännu värre då dessa oftast saknar bra filter och resultatet blir störningar, intermodulation, korsmodulation, blockering och all sköns annan sörja.  Nu är det emellertid mycket enkelt att bygga ett högpassfilter som effektivt spärrar bort signaler under 30 MHz.


högpassfilterDetta filter är så enkelt att det kan byggas in i befintlig utrustning eller i en liten skärmbox direkt mellan kontakterna. En annan bra grunka är en sk. diplexer dvs. ett filter som antingen kopplar ihop två antennsignaler till en mottagare eller tvärtom, alltså delar upp en antennsignal till två olika mottagare. Det fiffiga med att göra detta med filter istället för med en resistiv delare är att den blir i princip förlustfri !
Denna diplexer delar vid ca 250 MHz och fungerar perfekt för att använda en antenn för SYS70 och en för SYS80 (det gäller ju inte längre men får stå kvarf av historiska skäl..).

diplexer


Och så här ser uppmätta prestanda ut

Allt som oftast hör jag nybörjare som frågar "hur gör jag om jag har två mottagare men bara en antenn ?"
Svaret är enkelt! En splitter delar upp signalen till två mottagare eller tvärtom, använd två antenner till en mottagare.

 
splitter
 

Den här rent resistiva splittern har fördelen att vara nästan gratis och helt frekvensoberoende (nåja..), den funkar alltså lika bra på alla frekvenser.
Prestanda på de högsta frekvenserna (~1GHz) beror på hur väl den är byggd.Du bygger den förslagsvis mellan antennkontakter i en liten skärmlåda.
´