Johan Antus

Main menu: Home


Beatebergspasset

Beatebergspasset är den största anläggningen i Södra fronten och består av ett antal fort, en mängd skyttevärn och en batteriplats (kanonplats) med ammunitionsdurkar. Enligt uppgift så skulle denna anläggning bemannas med en styrka om 3700 man.

Beatebergspasset

Beatebergspasset


 Magelungsfortet


Vid Skansvägen (!) straxt söder om Trångsunds kyrka finner vi ett kulsprutevärn för fem kulsprutor samt ett skyttevärn. Detta fort syns mycket bra från Nynäsvägen men frågan är hur många som ser det ? 


Originalkarta samt skottglugg mot Nynäsvägen

Det finns fina ritningar i Krigsarkivet


Skolhusfortet

Precis norr om Beatebergsskolan ligger Beatebergsanstalten (fängelse) och mellan dem två ligger ett ksp-värn kallat skolhusfortet.

Skolhusfortet

Till vänster på kartan visas Skolhusfortet med skyttegravar. Till höger skyttegravarna vid (dagens) Loftvägen..På berget mellan detta värn och Magelugnsfortet finns det flera skyttegravar varav några med
splitterskydd/skyddsrum som sannolikt byggts till under andra världskriget. Karta över skyttevärnen samt värn med Riksväg 73/Nynäsvägen nedanför

Lännafortet


På min barndoms skolgård började Lännafortet (någon betongälskare som är avundssjuk?). Detta fort sträcker sig från Sjötorpsskolan norrut mot Skolhusfortet och ligger mellan Gamla Nynäsvägen  och Säterbacken/Vallhornsvägen. Om det är någon som undrar varför anläggningarna ibland kallas för korvfort...


 -Ja här har dyslektikerbrigaden varit framme
Stora embrassyrer (skottgluggar) för kulsprutor


Sjötorpfortet

Mellan sjön Dervviken och Rondovägen/Rapsodivägen ligger Sjötorpsfortet namngivet efter det samtida torp som låg nere vid vattnet. Fortet har delar både nere vid vattnet och uppe på berget.  Här bilder på det nedre fortet (taget från det övre) samt en sommarbild.  Enligt Fort&Bunker skulle det övre Sjötorpsfortet bemannas av en pluton och fyra kulsprutorDen övre delen ligger uppe på berget/branten ovanför.


  Ingångar till fortet och skottglugg på den inre sidan. Skyttegravar finns längs hela branten mot Lännafortet
Skyttegrav på krönet samt en bild som visar hur nära bebyggelsen ligger vissa av dessa verk vilket i sin tur ha fört med sig att radhusmaffian använder värn och gravar till skräp och trädgårdsavfall.

Sjötorpsbatteriet


En artilleribatteri för fyra stycken 12 cm kanoner planerades och byggdes uppe toppen av berget. Till denna plats finns även en alternativ batteriplats längre västerut. Batteriet byggdes öppet och hade bl.a. skyddsrum och ammunitionslager i väggarna mellan kanonerna.
Det var just en sådan plats min mamma varnade mig för, men jag lyssnade inte ;-)    Idag kan man hitta lämningar i Rondovägens förlängning. Se nedan.


 Karta med ordinarie batteriplats till vänster och en alternativ plats till höger.
Även vägen mellan de två platserna byggdes 1904-1906
Så här såg det ut 1976 då vägen fortfarande hette Batterivägen. Som ni ser så startade bunkerintresset tidigt!


Det är med tungt hjärta jag ser att det nu är igenfyllt och används som plats för valborgsmässoelden.


 Den här bilder visar var de två sydligaste skyddsrummen finns


 Än idag kan man se vägen upp till den alternativa batteriplatsen.
Den ligger strax söder om garagen uppe på Rapsodivägen