Johan Antus

Main menu: Home


FFV:s krutfabrik


Undertecknad på väg in i berget.

FFV, Försvarets fabriksverk grundades 1943 och bestod av Krigsmaterielverket och Försvarets Fabriksstyrelse. Kungliga Krigsmaterielverkets uppgiften var att handla upp materiel och ansvara för krigsindustriell beredskap samt ansvarsområde var tillverkning och ledning av försvarets verkstäder och fabriker.


I FFV ingick många försvarshistoriskt viktiga verksamheter såsom t.ex: Carl Gustafs stads gevärsfaktori, krutfabriker, ammunitionsfabriker i Stockholm, Karlstad och Karlsborg samt centrala torpedverkstaden.
Vidare drev FFV över tiden ett flertal tvätt- och reparationsanstalter. Även gasmaskfabriker, skjutbanor, överskottsförsäljning, flygverkstäder, uppfödning av försöksdjur ingick i FFV:s verksamhet. Som mest hade man verksamhet på 31 platser i landet och hade ca 7500 personer anställda.


Fabriken jag besöker har anor från Gustav Vasa och blev statlig på 1600-talet.
De äldsta kvarvarande byggnaderna på anläggningen är från slutet av 1700-talet.


Ingång till en s.k. skyddstunnel som bl.a. fungerade som skyddsrum.
Produktionen bestod främst av svartkrut fram till 1892-93, då tillverkningen av kemiskt krut (bl.a. röksvagt krut eller nitrocellulosakrut) startade. Under 1940-talet producerades vid krutfabriken kompositkrut för raketer. Under 1950-talet utvecklades och producerades bl.a. laddningar för militära robotar.Man började också tillverka D-krut (diglykolkrut) för artilleriets ammunition och nitroglycerinkrut. Vidare blandade man bl.a. kalium-perklorat och asfalt/olja vilket kunde gjutas. Bland annat används detta till drivladdning i sjömålsroboten rb04.Skyddsrummet med fyra toaletter.


I berget finns ett rum som i orostider fungerat som telefonväxel.


Gångarna vindlar vidare inne i berget.


I bergrummet finns även en sjukvårdsavdelning.


Ut ur skyddstunneln genom ett antal dörrar.

Ett intressant sak som de anställda berättar för mig är att Tyfors var denna anläggnings ”skuggfabrik”. Ytterligare en pusselbit på plats.


Ett av husen ovan jord.

På anläggningen gjordes även spräng- och minladdningar, papphylsor för ammunition, påsar till krutladdningar samt stubintråd och krutladdningarna till katapultstolarna i Draken och JAS-planen.


Krutet bearbetades i olika steg i väl sektionerade rum med tydliga markeringar om hur mycket krut som fick finnas i dem samt hur många personer..


Två vingliga dragskåp.


En fräs, ett av de många verktyg som använts för att bearbeta krutet.kemiutrustning kan vara så vackert..
Allt har stått och förfallit sedan tillverkningen lades ner.


Som mest hade anläggningen 800 anställda och kom att bli ett samhälle i sig själv med bostäder, butik, mejeri, skola, idrottsförening, musikkår, dansbana och inte minst ett eget driftvärn. Här fanns det även ett badhus.Det finns alltid en ensam stol på sådana här ställen.   

Bilderna till höger visar processtegen vid tillverkning av nitrocellulosakrut respektive nitroglycerinkrut.

Nitroglycerin används ju inte bara vid kruttillverkning utan även som hjärtmedicin.
De som kom i kontakt med nitroglycerinet i tillverkning kunde därför börja lida av huvudvärk och hjärtklappning.

Under 1920-talet startade man en gasskyddsavdelning med laboratorium och under 30-talet en fabrik för tillverkning av gasmasker och olika gasskyddskläder.

Jag får höra historier om hur man i labbet testade gasmasker med cyanväte och att gasen ventilerades bort i skorstenar som satt bredvid labbets luftinsug.. Inte helt lyckat men som tur var kom ingen till skada.

På området finns även en annan bergtunnel med flera skepp. Här har man bedrivit tester av ammunition, krut, vapen mm.


Genomslagstester från (pansarbrytande?) ammunition.Under 1900-talet tillverkade/arbetade man här även med tvättmedel, läkemedel, salvor & handkrämer, vapenfett, rökgranater, senapsgas och eter. Militära läkemedelsförsörjningen (distributionen av läkemedel till förbandens sjukavdelningar) fanns även här under en tid. Även en försöksdjursfarm har funnits här med marsvin, får, hästar mm.


I s.k. polertrummor ytbehandlades nitrocellulosakrutets yta med bl.a. grafitpulver för att förebygga statisk uppladdning och för att justera krutets förbränningsförlopp. Här ett prov på sådant pulver från 1956.


Lite av det krut man sparat. Observera att kompositkrutet till höger är vitt till färgen och kan se ut på lite olika sätt beroende på vad det skulle användas till.


Bitar av FFV:s verksamheter blev över åren delar av det svenska militärindustriella komplexet där vi känner igen namn som Telub, Volvo Aero, Swedish Ordnance osv. Tillverkningen av krut upphörde här 1993 och en mer än 400-årig verksamhet i graven. Efter det har det funnits lite varierande verksamhet här men nu är allt sålt.
Jag är väldigt tacksam för besöket och all information, historier och möjlgheten att få fotografera under personalens sista dagar på denna historiska plats.