Johan Antus

Main menu: Home


HC Grävlingen

Norrköpings civilförsvarsområdes nya huvudcentral (HC), kallad Grävlingen, invigdes i januari 1980.
Den ligger insprängd i ett berg en mil utanför Norrköping och härifrån skulle kommunen styras i händelse av krig. Civilförsvarsledning för Norrköping, Valdermarsvik, Söderköping och Finspång skulle sitta här.100 meter lång gång från inslaget till anläggningen.


Flera stötvågsdörrar skulle skydda människorna där inne mot omvärldens faror.


Innan man fick komma in var det viktigt att sanera sig från stridsgas och radioaktivitet.Det ena huset innehåller kraft och underhållsanläggning och det andra förläggning, matsal och ordersal.

Anläggningen är byggd som två trevåningshus inne i berget med total yta på 900 kvadratmeter.


Här var 100 personer krigsplacerade för att kunna stödja kommunen dygnet runt.


Grävlingen tog tre år att bygga och kostade 18 miljoner.

För att klara stötvågor i marken står  hela anläggningen på fjädrar.

Hemtrevligt värre.

I ordersalen som är 250 kvadratmeter stor skulle upp mot 40 personer arbeta.

 Bergtäckningen (Granit) ligger runt 25-30 meter och skulle klara allt utom möjligtvis en direktträff av kärnvapen.


Anläggningen är självförsörjande på el och vatten och skulle kunna vara självförsörjande i 14 dagar.


I anläggningen finns både brunsås och batterier. Man hade nog överlevt..


Naturlitvis var rökning tillåten.