Johan Antus

Main menu: Home


VerkskyddcentralenVerkskyddet skall i händelse av skadegörelse genom fientligt anfall hjälpa nödställda och begränsa förstörelsen av egendom inom det egna företaget. Verkskyddet finns redan på plats och kan snabbt göra skillnad genom att leda övriga anställda i arbetet. Deviset på väggen i ordersalen påminner om bergets allvar.


Lite avslöjar en väl dåld port in i berget.


Mitt i Sverige ligger ett "verk" som ansågs så viktigt att det behövde ha egen skyddsledning i händelse av Krig. Man insåg att det sannolikt skulle utgöra ett mål för en angripare samtidigt som dess produktion var viktig.
Här en karta/beskrivning över berganläggningen på en handmålad situationsplan över området.


Här skulle rapporter om skador/händelser tas emot och processas så att adekvat hjälp kunde skickas.Vi tog inget annat än fotografier och lämnade inget annat än fotspår..
Ett antal bord för olika funktioner. Tidens tand och en hel del fukt har fått möblerna att börja falla isär.

Här satt telefonister och tog emot samtal. Observera luckan där man kunde skicka vidare ärenden.


Tekniken finns kvar. En telefonväxel?

Verksskyddet organiseras under Civilförsvarschefen och består av Verkskyddsledning som leder arbetet, en räddningsgrupp, en samaritgrupp som tar hand om skadade och en teknisk grupp ser till anläggningens installationer.Anläggningen är annorlunda mot de flesta övriga. Råberget i taket är putsat och väggarna gula,gröna eller vita.


I kris är det viktigt att ha bra kartor. Synd att de fick ruttna bort.


Bleeding obviousSkaderapport anno 1956Rest från svunnen tid eller nyligen kvarglömd?