Johan Antus

Main menu: Home


KSRRI de djupa skogarna fanns det förut många s.k. KSRR (Kustspaningsradar) som dygnet runt övervakade vårt närområde. De var hemliga militära anläggningar som var kamoflerade, ibland även med skenmål då antennen var svår att dölja, och hade närskydd osv. De flesta av dessa är borta nu men den här av typen PS-239 finns ännu kvar.


Några fakta:
PS 239 är en s-bands radar (3000 MHz) med en pulseffekt på ca 500 KW.
Antennen roterar normalt ca 8 varv/minut. Räckvidd va 32 mil.


Ingången under maskeringsnät.


Bergrumsanläggningen är i två plan där det nedre brukades av brigadstaben.


Operatörsplatser för radarspanare.


Toaletterna endast för "nödsituationer" dvs krigstid, i fredstid fick man gå ut.


Sambandsoperatörernas arbetsplatser. Kryptering av meddelanden gjordes bakom ett draperi.


Anläggningen byggdes 1953 och var i bruk mellan 1954 och 1992. Stolarna är säkert från 50-talet..


Brigadstabens ledningrum används idag som förråd för diverse utrustning.Vardagsdramatik för en militär planering.


Röd inredningen betyder i detta sammanhang att det var kustartilleriets plats.


Chefens rum (?)


Brigadstabens matsal.


En så här viktig anläggning var naturligtvis ett relevant mål för en angripare. Frågan var när man kunde gå ut efter att atombombskrevaderna bedarrat..Ödesmättad dagbok.

Unga män, som idag är gamla gubbar, minns kanske hur bra dessa kunde smaka..

Logement.

Reservkraft.

Vad gjorde den här boken här?

Vaker bergvägg och liten pall med avrullat faner. Det ligger i betraktarens öga osv..


Brutal dörr..


Ut i kylan igen..