Johan Antus

Main menu: HomeVerksskyddet


Ibland hittar man bara dem där, precis där de ska vara.. Mitt i Stockholm ligger ett bergrum som sannolikt använts som både skyddsrum och verksskydd. Delar av bergrummet har blivit skrotupplag.  Med tanke på hur gamla soporna är så förefaller det som att väldigt få har varit här sedan 50/60-talet.


Lager med bänkar tyder på skyddsrum.


Fantastiskt oförstörda stalaktiter. Ventilationsrören faller sakna ner..


Brandredskap!


Ventilationen har sett bättre dagar.


Trappa upp till bostadshusen på höjden ovanför.
Ingång från de då närliggande industrierna. De var krigsviktiga under kriget.


En rigelloflaska ligger bland skräpet. Skulle de inte "lösa upp sig"? :-)