Johan Antus

Main menu: HomeAmmunitionsfabriken


Ammunitionsfabriken "Marieberg" grundades redan 1826 i centrala Stockholm. Där tillverkade man då bl.a. brandraketer för Raketkåren, ett militärt raketartilleriförband som senare bytte namn till  Fyrverkarkåren.
De sköt stridsraketer men verksamheten var inte så lyckad och lades ner senare.
Under några dagar stod den, av oklar anledning (underhåll?), helt öppen och jag passade på att kika in.

Därefter tillkom undan för undan produktion av annan ammunition bl.a. 12,7 mm patroner för remingtongevär, pistolammunition och hylsor för pjäs-ammunition. Verksamheten omfattade även laddning av tändhattar och sprängpatroner, sammansättning av tändrör (till granater) samt tillverkning av lys- och signal-ammunition.


Bild från Krigsarkivet, tagen från luftballong på 600 meters höjd 1898. "Övre laboratoriet" på höjden är idag gatan "Fyrverkarbacken". Mekaniska verkstaden i det vinklade huset. Bergrummet ligger i berget under.
På kullen till höger ligger idag ryska ambassaden.


Bild från wikipedia, bergrummet utmärkt, laboratoriet likaså.


Gå aldrig själv i okända bergrum!


Anläggningen bestod av kontor, ritkontor, laboratorium, verkstadsbyggnader, maskinhall, förråd och personalutrymmen. Idag finns bara bergrummet kvar vars funktion inte har gått att bekräfta. Förråd? Skyddsrum? Eller både och.. Är det någon som vet mer, kontakt mig please!jag vet inte vem Anna är men många har varit härinne och målat..

Mariebergs ammunitionsfabrik var en del av "Försvarets fabriksverk" som inrättades 1 juli 1943 för nytillverkning, reparation och underhåll av försvarsmaktens behov . Här ingick välkända fabriker som Åkers styckebruk mfl. Mariebergs ammunitionsfabrik var en av de tillverkare man förlitade sig på.
Man man gjorde dem till affärsdrivande verk (istället för till bolag) då det ansågs lättare under beredskapstider.

Lokalerna är utspridda för att skydda verksamheten (och personalen) om det skulle gå fel i någon del av tillverkningen. Till exempel tillverkades tändrör mm i en byggnad kallad ”Övre laboratoriet” på kullens östra del. 1938 inträffade en olycka där två dödades och flera skadades då 200 sprängkapslar för 40 mm spårljusspränggranat exploderade. Varför det hände har aldrig kunnat fastställas..

Säkerheten var viktig. Bland annat finns det en port som kan stängas och helt tillsluta bergrummet.

Porten. Observera de bort-tag-bara luckorna i golvet.

Vev för stängning av porten


"Goes without saying" kan man tycka..

Det märkliga med detta bergrum är att det lutar betänkligt.. Här finns även en vinsch. Kanske hade man förråd här inne och behövde hjälp att dra upp materiel?I området fanns även kemisktekniska laboratorium för tester mm. Här fanns även en skjutbana för test av finkalibrig ammunition. Man forskade även för att få fram råvaror som skulle kunna ersätta de importerade vid en avspärrning. 
Under 1937 tillverkades här 1000 000 9mm pistolpatroner och 1600 000 6,5mm lösa patroner. Man beställde då nya maskiner för att kunna tillverka 1000 000 patroner per månad.


Här fanns 37 tjänstemän inkl arbetsledning och 194 arbetare (varav 113 kvinnor). Medellönen för en man var 1,75 kr/h och för kvinnorna 0,95 kr/h.


Från tillverkningen. Bild Krigsarkivet.
Från tillverkningen. Bild Krigsarkivet.

För att öka kapaciteten hyrde ammunitionsfabriken i 1940 lokaler i Hornsberg på Nordenflychtvägen 62 samt på andra ställe i stan bl.a. på Ringvägen 47, på Brännkyrkogatan, och i Gröndal.


Man hyrde även en del av bergrummet under Södersjukhuset för laddning av 6,5mm gevärspatroner.
Även verksamheten tyckte det var tvivelaktigt att använda (blivande) sjukhus för detta ändamål.Man  kom till insikt om det okloka att ha en ammunitionsfabrik i centrala Stockholm och började flytta
den till Zakrisdalsverken i Karlstad redan 1941.   En andra etapp flyttades 1945 och hela flytten var klar
1950 varpå Marieberg lades ner.   Flytten gick fort vilket materiel från Krigsarkivet berättar om: