Johan Antus

Main menu: Home


Kristvättmedlet BLÅGULTTvättmedel är en oumbärlig förbrukningsvara även i kristid.
Dagens tvättmedel innehåller en rad komponenter som antingen importeras eller tillverkas inom landet av importerade råvaror. Exempel på sådana komponenter är tensider, blekmedel, parfym etc.
Importen av dessa kan lätt utsättas för såväl tillfälliga som långvariga importstörningar; i värsta fall ett totalt importstopp.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, började 1981 i samarbeta med den inhemska kemiska industrin undersöka om det skulle gå att tillverka användbara tvättmedelskomponenter av enbart svenska råvaror.

Avsikten var att sedan gå vidare och försöka få fram ett komplett låglöddrande kristvättmedel, användbart för såväl manuell tvätt som i tvättmaskiner.


Resultatet av detta utvecklingsarbete blev över förväntan. Man tog fram konkurrenskraftiga tvättmedelskomponenter med inhemsk raffinerad rapsolja (som annars blir margarin) och etylenoxid som basvaror. Resultatet blev Kristvättmedlet BLÅGULT som provtillverkades i fabriksskala och i lådor á 30 dl.
BLÅGULT innehöll inga blekmedel, optiska vitmedel eller parfymer. Doften kunde dock förbättras med tallolja.
Medlet gjorde inte anspråk på att vara ett tvättmedel av fredstida kvalitet utan skulle endast möjliggöra tvätt i en avspärrningskris.
Laboratorietest visade dock på likvärdigt resultat som vanligt tvättmedel. Man allergitestade även BLÅGULT i augusti 1986 vilket resulterade i ”väl godkänt”.

BLÅGULT var mycket billigare (15%) att tillverka än sina kommersiella motsvarigheter. Det berodde på BLÅGULT innehöll färre råvaror. Själva utvecklingskostnaden låg på ca 300 000 kr.
Någon ytterligare tillverkning i stor skala skulle det inte bli, i fredstid. Lagring är dyrt och förstör tvättmedel och man avsåg att snabbt kunna börja tillverkningen vid behov. Tankar fanns dock om att masstillverka och sälja BLÅGULT men den tanken föll..
Under maj 1982 testades BLÅGULT av ca 300 hushåll (eller husmödrar som det står i beställningen av undersökningen..).
Syftet med testet var även att sprida kunskap om ÖEF och att i ett krisläge kunna utnyttja inhemska råvaror och tillverkningskapacitet för framställning av nödvändiga förbrukningsvaror. De som testade tvättmedlet tyckte att tvätten blev ren, om än inte lika vit, men att det luktade (allt från ”lite” till ”förfärligt”) av raps. I ett pressmeddelande berättade ÖEF om resultatet. ”Kristvättmedlet BLÅGULT fick bra betyg i den konsumenttest som ÖEF låtit göra. 77% tyckte det var ganska eller mycket bra, endast 3% ansåg det vara dåligt.. 44% tyckte det luktade illa”. Nåväl, får folk välja på detta eller inget så torde valet bli enkelt.
 


Historian slutar inte här.

Senare har ÖEF/ÖCB låtit tillverka mer (andra typer?) kristvättmedel. Kanske för att förutsättningarna ändrats.
Kemira Kemi AB utvecklade och provtillverkade ett tvättmedel åt ÖCB  under 1990-talet. ”Det var inga stora mängder som producerades, ca 10 ton tvättmedel”. Allt gick till ÖCB, vad som hänt med det där förtäljer inte historien


foto:Tillverkaren. Tack!

En del av produkterna förpackades i konsumentförpackningar. Tvättmedlet sampackades med 3 inhemskt tillverkade tvålar i prydliga blåa.  I utvecklingsarbetet ingick också att projektera en anläggning för tillverkning under en försörjningskris. Man utgick från befintliga anläggningar för annan tillverkning som modifierades. Anläggningen byggdes aldrig ihop men den utrustning som behövdes hölls tillgänglig.

   
Bild på det senaste BLÅGULT jag hittat samt en samtida flaska med flytande rengöringsmedel.

Från den uppmärksamme läsaren Johan Rönmark fick jag bilder på fler ÖCB-produkter. Tack!!


Visste inte att man även tagit fram maskindiskmedel.


Handrengöring och smörjfett i en "presentationskartong".

besöksräknare
räknare