Johan Antus

Main menu: Home


Antenner

De som köper en "polisradio" men teleskop- eller gummi "antenn"diskon kan säkert höra vad polisen/brandkåren mfl. på orten gör men efter en tid tröttnar de och radion hamnar i lådan eller säljs. Känner du igen dig ? Läs vidare !


Jag är ingen antennguru men 20 år som radioamatör/scannerlyssnare har i allafall givit mig lite erfarenhet som här blandas med hemsnickrade tumregler och allmänna "internetstölder". Här kommer du inte att hitta någon grundläggande antennkunskap utan bara lite praktiska funderingar.

Till en början måste vi konstatera att utan antenn kommer du inte höra någonting. Ju bättre antenn du har desto mer (längre) kommer du att höra. Ibland är det dock önskvärt att inte höra bra, dvs. ha en dålig antenn, t.ex. då man skall lokalisera en sändare, men det är ett annan (senare) kapitel. I övrigt kan man dela in antenner i två typer, nämligen bredbandiga och avstämda. Utöver det kan antenner vara rundstrålande eller ha, mer eller mindre, riktverkan.

Vill du ha möjlighet att lyssna på många olika radiosystem är en bredbandig antenn att föredra. Man skall dock ha i minnet att en bredbandig antenn är "dålig över ett stort frekvensområde" (ofta med en antenngain på max 0 dB) och är alltid sämre en en avstämd antenn. Ett undantag är de sk. logperiodiska riktantennerna som både har bandbredd och förstärkning. En annan bredbandig antenn är de sk. aktiva antennerna som i princip bara ett bredbandigt antenn-elemet med integrerad förstärkare som även anpassar impedansen.

En utmärkt bredbandig antenn är en s.k. diskon som fungerar hjälpligt över en hel dekad (t.ex 100-1000 MHz). En prisvärd sådan (~500 kr) finns hos SRS. Jag använder själv en sådan tillsammans med en mastmonteras förstärkare.

En avstämd eller smalbandig antenn är alltid att föredra om det är något speciellt du vill lyssna på.
jpole
De vanligaste är dipolen och GP-antennen.
En mycket lättbyggd rundstålande antenn är den sk. J-antennen  Jag använder själv en sådan, med framgång,  för att lyssna på satelliter på 435 MHz. 
Allt som oftast hör man frågan från nybörjare -Vilken antenn skall jag ha om jag ska kunna höra SYS70 och SYS80 bra ? 
Här passar J-antennen in superbra. Lättbyggd, bredbandig och billig ! (och nu obsolet... kan dock användas till annan trafik)

Den kan byggas av koppar-, mässings- eller aluminiumrör. Den kan även byggas av bandkabel och blir då mycket smidig..

För SYS 70 (ca. 78-80 MHz)  A=2,7 m    B=0,9 m     C=9 cm     D=9 cm
För SYS 80 ( 410-412 MHz)   A=52 cm   B=17,5 cm  C=1,5 cm  D=2 cm

Om du löder ihop den eller skruvar ihop den spelar ingen roll, den är faktiskt ganska okritisk.
Koaxen kan lödas eller fästas med slangklämmor eller vad du nu tycker verkar lämpligt..
Fäst antennen gärna i ett jordat maströr så slipper du problem med statisk elektricitet.
Straxt under antennen skall du snurra ihop koaxkabeln till en liten spole (ca 4-6 varv 5cm diameter) detta för att undvika att koaxen i sig själv blir en del av antennen.

jpole
 Här ovan en enkel J-antenn för 432 MHz ihopskruvad av några enkla aluminiumrör, ett suddgummi och en fastskruvad koax. Enkel men fungerar utmärkt ! Har faktiskt kört amatörsatelliter på denna..


Ja ha ja innebär det här att jag nu måste välja om jag skall kunna höra SYS70 eller SYS80 bra ?
Nix kika på min duplexer !

En fördel är att smalbandiga antenner kan byggas för att ha en viss förstärkning dvs. att själva konstruktionen ökar den mottagna signalen. Det är lätt att förstå att man kan avlyssna svagare signaler med en antenn som förstärker signalerna 20 dB (100ggr) i förhållande till en "dålig" antenn.
Mest förstärkning får man ur olika typer av riktantenner t.ex. yagi, helixar och paraboler.

helix

Detta var en helix för 260 MHz som var tänkt att användas för att ta emot FLTSATCOM mfl sateliter i det bandet men en mental vatttenplaning gjorde att jag byggde den för fel polarisation (LHCP istället för RHCP) och den fungerade inte alls. Jag gillade inte heller den mekaniska konstruktionen (eller grannarnas "månbas-alfa" kommentarer) så de blev ersatt av en liten Yagi.

antenn
yagi